Informace pro členy klubu na rok 2017:

 

05-01

Členská schůze klubu proběhla dne 26. února 2017. Na této schůzi byla přednesena zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a výhled na rok 2017. Hospodář klubu pan Ing. Sádovský přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2016. Revizní komise konstatovala, že kontrola hospodaření klubu za uplynulý rok je bez závad. V hrubých rysech byla též podána zpráva o věkovém složení členů klubu a bylo konstatováno, že stav je neutěšený, protože členská základna stárne a mladší členové se nehlásí. Výbor klubu uvítá Vaše podnětné návrhy ke zlepšení práce jak výboru, tak i klubu.

 

Výbor klubu pracuje v tomto složení:

Předseda klubu:         Ing. Zbyněk Loučný

Jednatel klubu:           Jaroslav Šebesta

Hospodář klubu:        Ing. Jan Sádovský

Novinkář klubu:         Dr. Miroslav Zámečník

Členové výboru:         Karel Holoubek, Ing. Oldřich Zelený, Milan Šabata

Kontrolní komise:

Ing. Petr Matohlína, Antonín Vrba

 

Členský příspěvek na rok 2017 činí 300,- Kč

Každý člen má možnost odebírat novinky s trvalými zálohami. Seznam záloh a další informace pro rok 2017 lze stáhnout     ZDE :

Členům, kteří mají s odběrem v neděli problémy, nabízí novinkář odběr první pondělí v měsíci v 19 - 20 hodin u něj doma.

Kontakt: Dr. Zámečník, tel.: 724 969 714