Schůzky filatelistů

Členové klubů se schází pravidelně každou neděli od 7.30 - 11.00 hod. v jídelně Policie ČR-správy VČ kraje.

Na těchto schůzkách lze :

  • využívat novinkovou službu českých a slovenských známek
  • vyměňovat i získávat veškerý filatelistický materiál
  • půjčovat si filatelistickou literaturu a získávat odborné informace v tomto oboru
  • využívat odbornou poradenskou službu

 

P O Z V Á N K A

na propagační výstavku, která je výběrem ze sbírek našeho člena KF 05-01
pana Ing. I. Sedláčka a bude ke zhlédnutí na nedělní schůzce
14. května 2017
Námětem této tématické sbírky je málo obvyklý námět:
" Himaláje na známkách"
Majitel sbírky bude osobně přítomen. Členové KF i hosté jsou srdečně zváni.
VSTUP ZDARMA

__________________________________________________________________________

Při výměnných schůzkách se vstupné nevybírá. Pro prodávající, kteří nejsou členy KF je poplatek za stůl 10 Kč.

Seznam literatury k vypůjčení je ke stažení ve formátu *.doc     zde    

Seznam literatury k vypůjčení je ke stažení ve formátu *.pdf zde

Seznam literatury byl aktualizován dne 14. ledna 2017

 

Literatura bude zapůjčena (taktéž možno vrátit) v těchto dnech:

  14.5.   28.5.   11.6.   25.6.   9.7.   23.7.    6.8.   20.8.   3.9.   17.9.   1.10.   15.10.   29.10. 

 12.11.   26.11.   10.12.   24.12.