Informace pro členy klubu na rok 2018:

 

05-01

Členská schůze klubu proběhla dne 11. února 2018. Na této schůzi byla přednesena zpráva o činnosti klubu za rok 2017 a výhled na rok 2018. Hospodář klubu pan Ing. Sádovský přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2017. Byla přednesena zpráva revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2017. Následně byl dán prostor k diskusi.

 

Výbor klubu pracuje v tomto složení:

Předseda klubu:         Ing. Zbyněk Loučný

Jednatel klubu:           Jaroslav Šebesta

Hospodář klubu:        Ing. Jan Sádovský

Novinkář klubu:         Dr. Miroslav Zámečník

Členové výboru:         Karel Holoubek, Ing. Oldřich Zelený, Milan Šabata

Kontrolní komise:

Ing. Petr Matohlína, Antonín Vrba

 

Členský příspěvek na rok 2018 činí 300,- Kč

Každý člen má možnost odebírat novinky s trvalými zálohami. Seznam záloh a další informace pro rok 2018 lze stáhnout   INFO 2018 

Členům, kteří mají s odběrem v neděli problémy, nabízí novinkář odběr první pondělí v měsíci v 19 - 20 hodin u něj doma.

Kontakt: Dr. Zámečník, tel.: 724 969 714