Informace pro členy klubu na rok 2019:

 

05-01

Členská schůze klubu se konala dne 17. února 2019 v 9 hodin. Na této schůzi byla provedena volba členů výboru o kontrolní komise. Dále byla přednesena zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a výhled činnosti na rok 2019. Hospodář klubu pan Ing. Sádovský přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2018. Revizní komise podala informace o kontrole hospodaření za rok 2018. 

Dne 10. března se konala ustavující schůze nově zvoleného výboru. Na této schůzi byl schválen nový předseda klubu za odstupujícího p. Loučného (na vlastní žádost), a to p. Šabata. Na obsazení ostatních funkcí se nic nemění.

Výbor klubu:

Předseda a jednatel:     Milan Šabata

Hospodář :                   Jan Sádovský

Novinkář :                    Miroslav Zámečník

Správce katalogů:        Zbyněk Loučný

Členové :                     Gabriela Rychnovská, Oldřich Zelený, Jaroslav Šebesta

 

Revizní komise :          Petr Matohlína, Antonín Vrba

 

 

Členský příspěvek na rok 2018 činí 300,- Kč

Každý člen má možnost odebírat novinky s trvalými zálohami. Seznam záloh a další informace pro rok 2018 lze stáhnout   INFO 2019 

Členům, kteří mají s odběrem v neděli problémy, nabízí novinkář odběr první pondělí v měsíci v 19 - 20 hodin u něj doma.

Kontakt: Dr. Miroslav Zámečník, tel.: 724 969 714