Česká pošta vydala první společnou Česko-lichtenštejnskou známku

08.09.2016 23:37

Česká pošta spolu s Liechtensteinische Post AG vydala příležitostnou poštovní známku, která má stejný motiv a grafické zpracování jak v České republice, tak i v Lichtenštejnsku. Motivem známky se stalo dílo autora Gerrita Dou: Mladá dáma na balkóně. Jedná se o jedno z uměleckých děl, které kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval tehdejší soukromé Společnosti vlasteneckých přátel umění, přímé předchůdkyni dnešní Národní galerie. Tam se také 7. září 2016 uskutečnilo slavnostní představení známky.

  

Autorem rytiny je rytec Václav Fajt. Známka má nominální hodnotu 27 Kč a je tištěna technikou pětibarevného ocelotisku z plochých desek. Spolu se známkou vydala Česká pošta také tzv. obálku prvního dne (FDC), na kterém je fragment z obrazu Karla Škréty – sv. rodina se sv. Kateřinou a sv. Barborou. Toto dílo bylo také darováno dnešní Národní galerii v Praze Janem II. z Lichtenštejna.

Česká známková a rytecká škola je světoznámá a trvale si udržuje svůj vysoký kredit i v současnosti. Díky tvůrcům jsou československé poštovní známky výrazově bohaté a tematicky rozmanité. Zájem o tento druh nejmenší užité grafiky doma i v zahraničí je toho nejlepším dokladem a propagací České republiky a České pošty ve světě. České známky každoročně obhajují některé z prvních míst na světě: nejkrásnější známka, nejkrásnější aršík, nejkrásnější rytina, atypický design či neotřelý námět.

Dr. Georg Sparber z Lichtenštejnské ambasády ve Vídni vyřídil pozdravy její jasnosti Marii-Pii Kothbauer, princezny Lichtenštejnské, a v krátkém proslovu uvedl: „Společné vydání známky v České republice a v Lichtenštejnsku je bezesporu vyvrcholením přátelských vztahů našich zemí. Motivem známky se stal obraz autora Gerrita Dou "Mladá dáma na balkóně", což svědčí o naší dlouhé a velmi plodné společné historii. Rod Lichtenštejnů byl více než 700 let nedílnou a velmi viditelnou součástí české společnosti.

Známku s motivem obrazu Mladá dáma na balkóně si mohou zájemci zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách. Zájemci mohou tuto i další vydávané známky zakoupit také na veletrhu Sběratel, který se koná 8. – 10. září 2016 na Výstaviště PVA Expo Praha – Letňany. Ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 16 hodin tam proběhne další představení společného známkového vydání České pošty a Liechtensteinische Post AG s motivem obrazu Mladá dáma na balkoně.

 

(zdroj: www.ceskaposta.cz)