Členská schůze klubu 05-01 - 11. února 2018 - PROBĚHLO

17.01.2018 23:37

Výbor klubu filatelistů zve všechny své členy na členskou schůzi KF 05 – 01, která se bude konat 11. 2. 2018 v jídelně PČR v 8,30 hodin.

 

Navržený program:

1) Zahájení, přivítání přítomných,schválení programu

2) Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období

3) Zpráva o hospodaření klubu za uplynulé období , protokol revizní komise

4) Diskuse

5) Závěr

 

Na aktivní účast členů se těší výbor KF 05-01