Odběr novinek

09.05.2010 10:51

Členové klubů 05-01 a 05-22 se schází pravidelně každou neděli od 7.30 - 11.00 hod. v jídelně Policie ČR-správy VČ kraje.

Na těchto schůzkách lze :

  • využívat novinkovou službu českých a slovenských známek
  • vyměňovat i získávat veškerý filatelistický materiál
  • půjčovat si filatelistickou literaturu a získávat odborné informace v tomto oboru
  • využívat odbornou poradenskou službu