Propagační výstavka - 22. května 2016 - PROBĚHLO

11.04.2016 22:47

                                                                                                                                                                                                               

P O Z V Á N K A

na propagační výstavku, která je výběrem z rozsáhlé sbírky člena klubu KF 05-01

pana j. Ulricha a bude ke zhlédnutí na nedělní schůzce dne 22. května 2016.

 

Před blížícím se konáním XXXI. novodobých olympijských her jsou aktuálním tématem

"Dějiny olympijského hnutí a olympiád

na známkách a celistvostech".

 

Majitel sbírky bude osobně přítomen.

Členové KF i hosté jsou srdečně zváni, vstupné zdarma.