První minikřest nových známek na Hlavní poště - proběhlo

03.03.2012 17:31

První minikřest nově vydaných známek - prvních dvou výplatních známek v emisi „Lidová architektura“ s písmenovými hodnotami „A“ a „E“ proběhl v den vydání známek - ve středu 23. února 2011 v době od 15:00 do 17:00 hod. ve dvoraně Hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze (v místech, kde byla dříve prodejna Filatelie v 1. patře (vstup ze dvorany po točitém schodišti).

V rámci minikřtu se uskutečnilo krátké představení emise s komentářem připravených návrhů i přítomnými výtvarníky.

S minikřtem i výstava

S prvním minikřtem známek byla veřejně přístupná i první výstava návrhů i dalších - v ten den vydávaných - známek, FDC a razítek v originálním autorském provedení, včetně například archových nátisků z Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.

Sběratelé si na těchto pravidelných akcích budou moci mimořádně prohlédnout i celé, mnohdy nerozřezané soutisky přepážkových archů posledních známek nebo i výplatních známkových sešitků.

 

Budoucnost je tradice...

Velmi příjemné prostředí a vybavení staronové „filatelistické“ prodejny, okouzlující prostředí historické budovy Dvorany Hlavní pošty a dostatečně velký veřejně přístupný prostor vytváří vynikající podmínky pro premiérové prezentace.

Další výstavky pořádané Českou poštou na Hlavní poště, které budou následovat po premiérové výstavce 23. února 2011, se stanou tradicí - vždy v den vydání nových českých poštovních známek – a bez ohledu na oficiální křty známek v jiných termínech či v jiných místech.

Stejný bude i čas výstavky v uvedený den, prozatím se uvažuje o čase mezi 15:00 až 17:00 hodinou.