VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis Chomutov 2015 - 6. - 10. května 2015 - PROBĚHLO

20.03.2015 18:47

Chomutov je městem se slavnou osmisetletou minulostí a bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Patří mezi významná místa severozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem s mezinárodní účastí. Proto nepřekvapí, že předsednictvo Svazu českých filatelistů souhlasilo, aby Klub filatelistů 04-02 Chomutov byl pořadatelem českoněmecké VI. filatelistické výstavy Euroregio Egrensis CHOMUTOV 2015 počátkem května uvedeného roku. Výstavní výbor bude spolupracovat s klubem v Karlových Varech, kde se uskutečnila první výstava Euroregia Egrensis a kde tato myšlenka vznikla.

V euroregionu Egrensis (Poohří) je tato přeshraniční výstava pořádána už pošesté, z toho potřetí na české straně Krušných hor. Spolupráce s německým filatelistickým svazem BDPh byla vždy nadstandardní, což zavazuje chomutovské organizátory k nasazení všech sil. Nad výstavou převzal záštitu primátor města Mgr. Mareš. Výstava se koná u příležitosti 175. výročí vydání první známky světa a na paměť Františka Lněničky, zakladatele tradice výstav Euroregio Egrensis.
Organizační výbor:
MVDr. Václav Svoboda – předseda
Ing. M. Manica – tajemník
V. Čarný (KF Karlovy Vary) - filatelistický odbor
Ing. V. Stehlík - hospodářský odbor
Z. Kyncl - technický odbor
M. Svobodová - propagační odbor


Kontaktní adresa, na kterou je možné zasílat dotazy:
VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis - organizační výbor
poštovna "Zelený koníček"
430 08 Chomutov 50Více informací včetně výstavních propozice naleznete níže v

Bulletinu č. 1.