Výroční členská schůze - proběhlo

19.01.2013 16:18

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční výroční členská schůze. A proto se 10. února 2013 dostavíte v hojném počtu, abyste mohli aktivně zasáhnout do dění v klubu. Všem děkujeme za účast.