Výstava k 90. výročí organizované filatelie v Hradci Králové

09.02.2013 21:33

 

Výstava se konala ve dnech 16. - 28. dubna 2012 v Galerii "U Přívozu" ve Studijní a vědecké knihovně. Cílem výstavy byla popularizace našeho sběratelského oboru a získání dalších zájemců.

Výstava se konala s finanční podporou Statutárního města Hradec Králové. Na výstavě se podíleli oba hradecké kluby KF 05-001 a KF 05-022. Propagace výstavy byla uskutečněna pomocí propagačních materiálů (informační leták, pamětní list, obálka s přítiskem a pamětní razítko), jejichž výtvarné návrhy zhotovil S. Rejchrt. Výstavu shlédlo několik set návštěvníků. Podílelo se na ní celkem 13 vystavovatelů z obou klubů, převážně z KF 05-001. V prostorách výstavy jste mohli shlédnout 40 rámů a 14 vitrín s exponáty.

Slavnostní a bohatě návštěvníky zastoupené vernisáže výstavy se zúčastnil mimo jiné poslanec EP Ing. Oldřich Vlasák, zástupce Královéhradeckého kraje, tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček a další hosté. Hudební vložku obstaral Josef Míchal.

Vystavovatelé se na výstavě prezentovali pestrou škálou filatelistického materiálu:

K. Holoubek - výstavy známek a historie filatelie v HK, frankotypy

V. Košťál - Hradčany, ČSR 1989-1990, Co dopisy vyprávějí, literatura, balónová pošta

J. Imramovský - letecké známky a celistvosti

Z. Loučný - známková země Kanada, produkce kanadské pošty, Mauritius, netradiční frankatura

                   poštovních zásilek, olympijské hry, atletika - rekordy

J. Míchal - autogramy tvůrců známek, Japonsko

S Rejchrt - tématické a historické náměty

Z. Nipl - známkové země Britského společenství

I. Sedláček - kantony švýcarské konfederace, výstava Paříž - kolonie

M. Šabata - kosmonautika

J. Ulrich - olympijské hry, literatura

J. Vlček - známkové země Polsko, Maďarsko, Rumunsko, SSSR, Mongolsko, africké kolonie, ČSR I.,

                známkové sešitky ČR, ražené známky ČR, stará Evropa, balíčkové známky, skart,

                známky rozměru 3D, literatura

p. Vostrovská - FDC Československa

O. Zelený - pošty regionu Urbanická brázda, křest známky Osice, doporučené listovní zásilky

 

Výstava se stala důstojným příspěvkem k 90. výročí organizované filatelie v Hradci Králové, o čemž svědčí kladné zápisy a odezvy v návštěvních knihách.

 

(čerpáno z hodnotící zprávy PhDr. Josefa Vlčka, CSc.)

 

GALERIE