Výstavka "Himaláje na známkách" - 14. května 2017 - PROBĚHLO

02.05.2017 12:40

P O Z V Á N K A

na propagační výstavku, která je výběrem ze sbírek našeho člena KF 05-01
pana Ing. I. Sedláčka a bude ke zhlédnutí na nedělní schůzce
14. května 2017
Námětem této tématické sbírky je málo obvyklý námět:
" Himaláje na známkách"
Majitel sbírky bude osobně přítomen. Členové KF i hosté jsou srdečně zváni.
VSTUP ZDARMA