20. výročí založení Visegrádské skupiny

20. výročí založení Visegrádské skupiny
Katalogové číslo 0673
Datum vydání 11.2.2011
Nominální hodnota 20 Kč
Tiskové listy á 8 kusů, které jsou po okrajích doplněny texty i vlajkami všech čtyř států.
Rozměr obrázku známky 44,4 x 26,5 mm
Výtvarný návrh Barnabás Baticz

 

Námět známky

Námětem známky je 20. výročí založení Visegrádské skupiny.

Tato známka je společným dílem čtyř členských států Visegrádské skupiny (také nazývaná Visegrádská čtyřka nebo zkráceně V4). Její výrobu iniciovala Slovenská pošta na popud "slovenského velvyslance V4" k 20. výročí založení této aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska.
Aliance států V4 je inspirována setkáním tří králů v maďarském městě Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde dohodli na těsné spolupráci v politických či obchodních otázkách a na věčném přátelství. Tímto krokem inspirovali o 656 let později k založení další úspěšné středoevropské iniciativy.
Novodobá Visegrádská trojka vznikla 15. února 1991 (deset dní před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání maďarského premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Václava Havla a polského prezidenta Lecha Wałęsy ve Visegrádu. Na tomto setkání politici podepsali deklaraci blízké spolupráce tří středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci. Po zhroucení komunistického režimu byla kooperace mezi zeměmi důležitá pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti.
Po rozdělení Československa se označení aliance změnilo na "Visegrádská čtyřka (V4)", jelikož členství se převedlo na oba nástupnické státy Česko i Slovensko.
V roce 1999 vstoupily tři z těchto zemí Česko, Maďarsko a Polsko do NATO (Slovensko v roce 2004). Po přijetí všech čtyř zemí do Evropské unie dne 1. května 2004 ještě více vzrostly zahraničně-politické aktivity tohoto spolku a skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. Spolupráce s Rakouskem a Slovinskem probíhá v rámci takzvaného Regionálního partnerství, s dalšími zeměmi střední a východní Evropy skupina spolupracuje v rámci takzvaného programu V4+ (Zdroj: Wikipedia).

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazeno V4, kolem něho je dokola modré kolo a nad ním žluté hvězdy - symboly Evropské unie. Obálka je vytištěna plnobarevným ofsetem.

 

20. výročí založení Visegrádské skupiny (UTL)

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 1/2011 z 20. ledna 2011