Bienále ilustrácií Bratislava 2011

Bienále ilustrácií Bratislava 2011

Číslo emisie 503

Dátum vydania 02.09.2011

Nomin. hodnota 0.40 €

Predajná cena 0.40 €

Rozmery známky           26,5 x 44,4 mm

Forma TL                         TL

Počet známok na TL      50

Počet známok v sérii     1

Tlačiareň                          Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Technika tlače                Ofset

Náklad                        300 000

 

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka

 

Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa prvýkrát konalo v roku 1967. Je to najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete, ktoré súťažnou formou prezentuje originály ilustrácií kníh pre deti a mládež. Medzinárodná porota BIB udeľuje 11 cien – Grand Prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB a päť Plakiet BIB. Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v Bratislave. Na zatiaľ poslednom, 22. ročníku BIB v roku 2009, sa zúčastnilo 344 autorov z 37 krajín s takmer 2 500 ilustráciami.
Na známke je reprodukovaná ilustrácia z knihy Tracyho tiger od talentovanej mladej slovenskej výtvarníčky Martiny Matlovičovej-Královej (24. 12. 1975), ktorá na predchádzajúcom Bienále získala Zlaté jablko BIB. Martina Matlovičová-Králová študovala na Vysokej škole múzických umení na katedre animačnej tvorby. Venuje sa však prevažne knižnej ilustrácií, za ktorú získala viacero ocenení. Možno práve vďaka štúdiu animácie môžeme v jej tvorbe vnímať scénografické videnie. V jej tvorbe je typické využívanie kombinovaných techník – maľbu často dopĺňa kolážou, čím kompozične dotvára celok ilustrácie. Ilustráciám nechýba sýta, žiarivá farebnosť, ktorá v jej tvorbe často dominuje. Ilustračná tvorba pre deti je progresívna a inovatívna a nechýba jej ironizujúci humor a určité zveličenie. Ilustrácie ku knihe Tracyho tiger sú veľmi rôznorodé žánrovo aj farebne. Každá ilustrácia je akoby z inej knihy, ale práve táto nejednotnosť vytvorila celok, ktorý urobil túto knihu zaujímavou. Ilustrácie v nej pôsobia hravo a slobodne, a to bol aj dôvod, prečo bolo toto dielo ocenené Zlatým jablkom BIB.

Mgr. Viera Anoškinová

(zdroj: www.pofis.sk)