Jiří Melantrich z Aventina (1511 - 1580)

Jiří Melantrich z Aventina (1511 - 1580)
Katalogové číslo 0669
Datum vydání 9.2.2011
Nominální hodnota 30 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Pavel Hrach
Rytina Bohumil Šneider

 

Námět známky

Jiří Melantrich (Rožďalovský) z Aventina (též z Aventýna, původně Jiří Černý Rožďalovický; asi 1511, Rožďalovice - 19. listopadu 1580, Praha) byl významný český renesanční tiskař a nakladatel. Není zcela jasné, kdy se Jiřík Černý, pozdější Jiří Melantrich z Aventina, narodil. Udávaný rok 1511 vychází z údaje Veleslavínova kalendáře, podle něhož se Melantrich dožil věku 69 let. Pocházel z nezámožné české utrakvistické rodiny. O jeho dětství a mládí se neví prakticky nic. První zmínka pochází až z roku 1534, kdy se stal bakalářem na artistické fakultě Pražské university. Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát (tzv. Bible Melantrichova zvaná též "Melantriška"). Třikrát vydal Nový zákon a také širokou paletu další náboženské a mravoličné literatury (mj. od Erasma Rotterdamského) určené jak katolickým, tak luterským či utrakvistickým zákazníkům. Věnoval se i tisku humanistické literatury a latinských básnických sbírek. Počinem přesahujícím svým významem hranici Čech byla spolupráce s proslaveným italským lékařem a botanikem Pietrem Andreou Mattiolim, především pak české a německé vydání jeho Herbáře. Věnoval se však i tisku různých příruček a slovníků, sněmovních akt či jiné právnické literatury, ale také laciných zábavných knížek lidového čtení. Melantrich byl též členem městské rady Starého Města pražského. Roku 1557 mu byl udělen šlechtický titul a erb. Po celý život vystupoval jako humanisticky vzdělaný utrakvista ovlivněný luterstvím a tolerantní ke katolictví. Po roce 1576 začal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, který také tiskařský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je rytina z Melantrichovy bible, 2. vydání. Praha 1556/1557, signet s hady výřez z kartuše. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v barvě tmavě hnědé.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě tmavě hnědé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách červené a modré

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 1/2011 z 20. ledna 2011