Lidová architektura - A

Lidová architektura - A
Katalogové číslo 0674
Datum vydání 23.2.2011
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 100 kusů
Rozměr obrázku známky 19 x 23 mm
Výtvarný návrh Jan Kavan
Rytina Bohumil Šneider

 

Námět známky

Naše republika, kromě význačných památek velké slohové architektury, oplývá neobyčejným bohatstvím dokladů stavební činnosti vesnických obyvatel. Díky krajové a přírodní rozmanitosti dochází během historického vývoje k utváření mnoha specifických oblastí technické a estetické konstrukce lidového obydlí. V jeho tvarosloví jsou cítit podivuhodné odlesky známých uměleckých epoch spolu s pradávnou tradicí, která pro dané podmínky vytříbila hospodářské stavení do té nejpraktičtější podoby. Souhrou dějinných okolností se u nás dochovalo mnoho skvostných exemplářů "in situ". Ty tvoří kulturní součást našeho každodenního životního prostředí a je jistě třeba všeobecně rozšířit vědomí o jejich významu. V terénu postrádají muzejní bezpečí, jaké skýtají skanzeny a jsou často ohrožovány netečnou neznalostí a necitlivostí. Naštěstí jsme prosadili několik památkových rezervací a je u nás i mnoho příkladů vzorného "chalupářského" zacházení - jakési přirozené spontánní památkové péče, která by si spolu s institucionální ochranou zasloužila alespoň morální podporu.
Přírodní, materiálové a kulturní podmínky vytvořily na nevelkém území našeho státu lokality s typicky svébytnými znaky lidového stavitelství. Komorní prostor poštovní známky by postačoval například pro koncepční ztvárnění řady různých forem domovních průčelí.
Známka "A" představuje ve zjednodušené formě jakýsi souhrn lidového stavitelství na celém území naší republiky. Jsou na ní zastoupeny charakteristické prvky štítů a bran ze všech regionů zobecňujícím způsobem.
V popředí známky "A" je kresba jihočeského štítu z oblasti hlubockých Blat, za ním vlevo štít severočeský, vpravo bednění štítu, které může být stejně severočeské jako severomoravské, a vzadu hrázděný štít západočeský.

Písmeno "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění - ke dni vydání 10 Kč.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je v popředí vyobrazena prázdná bílá silueta štítu z Vodňanska, stavení z Hlubocka, štít z Horažďovicka a dále horizontála blatenské návsi, jihočeský kostelík a štít se stodolou. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě modročerné.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v šedé a modré

 

(zdroj: www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 2/2011 ze 17. února 2011