Medzinárodný rok chémie

Medzinárodný rok chémie

Číslo emisie 489

Dátum vydania 17.01.2011

Nomin. hodnota 0.80 €

Predajná cena 0.80 €

Rozmery známky            44,4 x 30,5

Forma TL                          TL

Počet známok na TL      30

Počet známok v sérii     1

Tlačiareň                          Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Technika tlače                Ofset

Náklad                        300 000

 

Autor výtvarného návrhu známky:  Doc.akad. mal. Igor Benca

Človek je hrdý na svoju niekoľko storočí trvajúcu chemicky motivovanú činnosť, ktorá významne zasahuje do takmer všetkých oblastí jeho života. Chémia dneška dosiahla vynikajúce úspechy a vďaka nej je náš život bohatší a krajší.
63. Valné zhromaždenie OSN schválilo v decembri roku 2008, aby pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej spoločnosti chemických spoločností – IACS  (z nej o pár rokov neskôr vznikla Únia čistej a úžitkovej chémie (IUPAC) bol rok 2011 Medzinárodným rokom chémie (International Year of Chemistry –  IYC). Témou IYC 2011 je „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ a je zameraná na úspechy chémie a jej prínos k dobre fungujúcej ľudskej spoločnosti. Početné akcie týchto organizácií majú v roku 2011 získať verejné uznanie a pochopenie pre chémiu, zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a podporovať optimistické chápanie tvorivej budúcnosti chémie. Oficiálne zahájenie IYC 2011 sa uskutoční 27. januára 2011 v sídle UNESCO v Paríži.
Vydanie známky k Medzinárodnému roku chémie v roku 2011 iniciovala Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Chemický priemysel na Slovensku je zameraný najmä na petrochémiu, výrobu liečiv a výrobky z makromolekulových zlúčenín.
Emisia „Medzinárodný rok chémie 2011“ má ekologicky motivovaný myšlienkový základ. Žijeme vďaka geniálnej prírodnej chemickej reakcii – fotosyntéze, ktorá zabezpečuje, aby život na zemi vôbec existoval. Pre jej výnimočnú výkonnosť a bezodpadový priebeh je fotosyntéza vzorom, akým smerom by sa mala uberať chemicky motivovaná činnosť človeka. Základom výtvarného návrhu známky sú dve dôležité chemické zlúčeniny voda a oxid uhličitý, stvárnené podľa kalotovho modelu, ktoré pri fotosyntéze vzájomne reagujú. Farebnosť známky dualitne reflektuje dve základné fázy fotosyntézy: svetelnú – vo forme slnečného žiarenia a tmavú – v podobe modrej farby symbolizujúcej vodu. Slnečné svetlo a chlorofyl sú katalyzátormi fotosyntézy, pri ktorej vznikajú kyslík a glukóza, dve molekuly života, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v našom živote. Zelený list zobrazený na obálke prvého dňa (FDC) reprezentujúci chlorofyl spolu so vzorcami vstupujúcich a vznikajúcich chemických zlúčenín dotvára obraz o priebehu tejto unikátnej fotochemickej reakcie. Na pečiatke FDC je zobrazený C60 fullerén, jedna z viacerých allotropických foriem uhlíka. Fullerény majú významné použitie v nanotechnológii, ktorá je jednou z najatraktívnejších technológií chémie dneška.

 

 
Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
 
(zdroj: www.pofis.sk)