Osobnosti: Jan Opletal

Osobnosti: Jan Opletal
Katalogové číslo 0868
Typ známky Příležitostná poštovní známka
Datum vydání 11.11.2015
Cena/nominále 13,00 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr v mm 23 x 40
Výtvarný návrh Renáta Fučíková
Autor rytiny Bohumil Šneider

 

Námět

portrét Jana Opletala v barvách trikolory

Jan Opletal se narodil 31. 12. 1915 a zemřel 11. listopadu 1939. Stal se jedním ze symbolů odporu českého obyvatelstva proti nacistické okupaci v roce 1939. Jméno tohoto studenta medicíny na Karlově univerzitě v Praze je již po dlouhá desetiletí v povědomí národa nerozlučně spjato s tragickými událostmi podzimu roku 1939.

V den výročí založení samostatného československého státu, 28. října 1939, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se Jan Opletal zúčastnil a při nichž byl smrtelně zraněn. Jeho účast na demonstraci byla vědomá a promyšlená. Rozhodl se bojovat za svobodu, proti násilí a útlaku. Stal se symbolem tvrdého vzdoru a trvalou inspirací boje za svobodu.

Po jeho pohřbu následovaly brutální akce nacistů, které vedly k uzavření českých vysokých škol, popravám a žalářování českých studentů. Životní postoje Jana Opletala, stejně jako jeho názory, které s přibývajícím věkem stále jednoznačněji a otevřeněji formuloval, byly v prvé řadě ovlivněny prostředím, z něhož vyšel. Pocházel z velmi skromných poměrů. Jeho rodiče, s ohledem na složitou sociální situaci rodiny původně asi ani neuvažovali o možnosti dát svého nejmladšího syna na studia. Ale díky svému nepřehlédnutelnému všestrannému nadání byl nakonec na přímluvu svých učitelů zapsán na litovelské reálné gymnázium, kde v roce 1934 s vyznamenáním maturoval. V roce 1936 byl zapsán na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tu ovšem nedokončil, důvodem byla jeho předčasná smrt. Zahynul na následky nacistických represí proti studentům. V roce 1996 mu byl, in memoriam, propůjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy. Titul MUDr. udělila Janovi Opletalovi Karlova Univerzita in memoriam v roce 1945.

 

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě modré kombinovaný hlubotiskem v barvě červené

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 13/2015 z 15. října 2015