Regionální motiv "A" - s kupony pro přítisky

Regionální motiv "A" - s kupony pro přítisky
Katalogové číslo 0715
Datum vydání 21. 3. 2012
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy 9 známek a 12 kuponů
Rozměr obrázku známky 23 x 30 mm
Výtvarný návrh Jiří Slíva

 

Námět známky

Na regionální známce je vyobrazen turista před rozcestníkem.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Tiskový list je na pravém okraji doplněn třemi kupony s motivy: dva turisté nesoucí rozcestník, turista otec a syn sedící na rozcestníku a na posledním kuponu je turistka zalévající rozcestník. Na kuponech je k datu vydání vytištěn turista nesoucí rozcestník na rameni. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání zákazníka.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

Poznámky

Písmeno "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 3/2012 z 15. března 2012