Tradice české známkové tvorby - Josef Liesler

Tradice české známkové tvorby - Josef Liesler
Katalogové číslo 0708
Datum vydání 20. 1. 2012
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 30 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Oldřich Kulhánek
Rytina Miloš Ondráček

 

Námět známky

Na známce je portrét Josefa Lieslera, dalšího významného tvůrce poštovních známek, spolu s jeho nepřijatým výtvarným návrhem známky Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 1986.
Josef Liesler (19. září 1912, Vidolice u Kadaně - 23. srpen 2005, Praha) byl český malíř, grafik a ilustrátor. Ve 30. letech absolvoval vysokou školu architektury a pozemního stavitelství. Již na studiích byl u Lieslera rozpoznán velký výtvarný talent.

V letech 1945 až 1949 vedl kreslířské kursy. Na svoje pedagogické působení byl celý život hrdý a rád se nechal oslovovat pane profesore. Kreslení považoval za základ umění. Měl proto rád grafiku a zejména litografii, kde mohl uplatnit souhru přesné linie a barvy. Do dějin českého umění vstoupil v říjnu 1939, kdy společně s několika výtvarníky uspořádal v Salonu u Topiče samostatnou výstavu. Název jejich skupiny zněl Sedm v říjnu. Podnět k vystoupení jim dal sochař Vincent Makovský, který v hospodě U Štýdlů nabídl mladým talentům svůj termín na pražskou výstavu s výzvou: Tak mi ukažte, co umíte.
Liesler byl tehdy vyznavačem exprese. Jeho obrazy reflektovaly dobu okupace, kterou přibližoval symboly. Duší byl vždy humanista a obracel se i svým uměním proti jakékoliv formě nesvobody.
Jeho obrazy nás zaplavují bohatstvím tvarů i sytou barevností.
Už jako mladíka ho za války přijali do prestižního výtvarného spolku Mánes. Patřil také k nejstarším žijícím členům Hollara, výtvarného sdružení, ke kterému se vždy velmi hrdě hlásil. Získal řadu ocenění např. první cenu Unesco za nejkrásnější známku světa (1975). Poštovních známek navrhl více než sto, i když mu filatelisté zprvu příliš nedůvěřovali - byl pro ně moc moderní a nekonvenční. Prezident mu udělil medaili Za zásluhy. Velmi si také považoval členství ve veleslavné florentské Akademii a v královské belgické akademii umění.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je použit motiv z obrazu Karnevalová noc. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě fialové. Na razítku je Lieslerův podpis a text: Praha, 20. 1. 2012.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách fialové, žluté, modré a oranžové

Poznámky

Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu je vyobrazena grafika a jeho podpis. Kupon ve velikosti poloviny známky je vytištěn rotačním ocelotiskem v barvách fialové, modré a černé.

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 1/2012 z 19. ledna 2012