Umělecká díla na známkách: Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)

Umělecká díla na známkách: Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)
Katalogové číslo 0792
Datum vydání 27. 11. 2013
Nominální hodnota 25 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku známky 50 x 40 mm
Výtvarný návrh G. P. Piranesi; Martin Srb
Rytina Martin Srb

 

Námět známky

Giovanni Battista (též Giambattista) Piranesi: Pohled na římské kostely, 1762; Národní galerie v Praze.

G. B. Piranesi (4. 10. 1720 Mogliano, Benátky – 9. 11. 1778 Řím) byl významný italský umělec, kterého proslavily jeho rytiny antických zřícenin a fantaskní veduty z cyklu Vězení. Zatímco bratr Andrea v něm vzbudil zájem o antické umění, jeho strýc Matteo Lucchesi ho seznámil s architekturou.
Od roku 1740 žil v Římě, kde se seznámil s Giuseppe Vasim, který ho naučil metody rytí a leptání. Spolu s ním a s dalšími studenty spolupracoval na tvorbě série desek se zobrazením starého Říma. Tento motiv se mu stal vlastním a o pár let později vytvořil vlastní obrazy Říma, které ho proslavily. Kromě toho se celosvětově proslavil šestnácti obrazy fiktivních vězení, situovaných do podzemních prostor s mnoha schodišti a velkými stroji. Tyto až kafkovské vize ovlivnily pozdější malíře romantismu a surrealismu.
V roce 1763 byl povolán Papežem Clementem XIII. na restaurování místní katedrály, ale on to odmítl. Místo toho začal o rok později soukromou dráhu architekta a přijal nabídku k opravě kostela Sv. Marie v Římě, kde byl později v místních hrobkách pohřben. V roce 1767 byl jmenován rytířem, což mu umožnilo zvát se Cavaliér Piranesi. Umírá po dlouhé nemoci v roce 1778.
Piranesi během svého života vytvořil asi dva tisíce grafických listů s vyobrazením pohledů na částečně fiktivní ruiny starobylého Říma a značný počet grafických reprodukcí kamenných váz, náhrobků, krbů a různých zdobných prvků architektury.

 

Způsob tisku

tříbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě modročerné, hnědočerné a okrové

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 12/2013 z 20. listopadu 2013