Umělecká díla na známkách: Karel Škréta (1610 - 1674)

Umělecká díla na známkách: Karel Škréta (1610 - 1674)
Katalogové číslo 0661
Datum vydání 10.11.2010
Nominální hodnota 24 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Karel Škréta
Rytina Miloš Ondráček

 

Námět známky

Paris a Helena (kolem 1672) - Národní galerie v Praze.
Karel Škréta patří k nejvýznamnějším českým barokním malířům 17 století. Škrétům tehdy patřil predikát vladyků, říkali si přídomkem Šotonovský ze Závořic. Žili v Praze a v Kutné Hoře, kam přišli z jihočeské Olejnice. Škrétův otec Konrád zemřel, když byly malému Karlovi tři roky. Malý Škréta byl pak poslán na výchovu ke svému strýci Pavlovi Škrétovi, který mu mohl dopřát bohatou humanistickou výchovu v Týnské škole. Karel Škréta se tehdy naučil latinsky, německy a francouzsky, což mu velmi pomohlo v jeho pozdějších cestách za zkušenostmi. Malovat se pravděpodobně naučil u některého ze dvorních mistrů na královském dvoře. Do Prahy se Škréta vrátil v roce 1638 a brzy se stal jedním z tamních nejvyhledávanějších malířů a poté i nejvýznamnější osobností české ranně barokní malby. Jeho dílna byla jednou z největších v Praze a Škréta v ní zaměstnával celou řadu učedníků a tovaryšů. Proslavil se hlavně svými vynikajícími portréty, oltářními malbami, kresbami a návrhy ilustrací. Jen zřídkakdy však maloval obrazy s mytologickými tématy. V pozdějších dílech začal používat techniku šerosvitu. Škréta byl autorem Svatováclavského cyklu pro augustiniánský klášter na Zderaze na Novém Městě v Praze (1641) a pracoval také na řadě oltářních obrazů pro nejvýznamnější z pražských kostelů (kostel sv. Tomáše a sv. Mikuláše na Malé Straně, sv. Štěpána, Panny Marie před Týnem) a chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasech. Škrétovi se nakonec (skrze jeho úsilí domoci se spravedlnosti prostřednictvím Dvorské královské komory) podařilo získat zpět rodinný majetek, zabavený po útěku jeho příbuzných z Čech, a následně byl velmi majetným malířem.

Se známkou vychází obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. Na obálce je motiv obrazu Karla Škréty "Čechy oslavované Historií a Poezií". Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavě hnědé.

Způsob tisku

ocelotisk z plochy černé barvy v kombinaci s barevným ofsetem

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2010 z 29. října 2010