Umělecká díla na známkách: Miloš Jiránek (1875 - 1911)

Umělecká díla na známkách: Miloš Jiránek (1875 - 1911)
Katalogové číslo 0662
Datum vydání 10.11.2010
Nominální hodnota 26 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Miloš Jiránek
Rytina Václav Fajt

 

Námět známky

Pískaři (1910), Moravská galerie v Brně
Miloš Jiránek byl českým malířem, výtvarným kritikem, literátem a překladatelem. Používal i pseudonym Václav Zedník. V malířském díle byl ovlivněn zejména impresionismem. Studoval na filosofické fakultě University Karlovy a na pražské Akademii u M. Pirnera a V. Hynaise. Patřil k vůdčím osobnostem zakladatelské generace českého moderního umění, která vstoupila do výtvarného života v průběhu devadesátých let minulého století. Tato generace přišla s kritikou služebnosti umění vůči ideologii, s požadavky tvůrčí svobody individua a svébytnosti výtvarného myšlení. Úsilí o emancipaci českého výtvarného života dostalo výraz v založení spolku výtvarných umělců Mánes v roce 1887 a uměleckého časopisu Volné směry v roce 1896. Malířské dílo Miloše Jiránka zůstávalo dlouho neprávem ve stínu jeho kritické a organizátorské činnosti. Teprve v současnosti se snad podaří plně docenit kvality výtvarné tvorby, která byla tragicky ukončena předčasnou smrtí ve věku 36 let. K vrcholům jeho tvorby patří série Bílých studií, která představuje originální syntézu impresivní metody s atmosférou intimismu ve vyvážené barevné a tvarové kompozici.

Se známkou vychází obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. Na obálce je předlohou obraz Miloše Jiránka "Autoportrét". Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavě hnědé.

Způsob tisku

ocelotisk z plochy v barvě žluté, červené, zelené, modré a černohnědé

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2010 z 29. října 2010