Vánoce

Vánoce
Katalogové číslo 0707
Datum vydání 9. 11. 2011
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 30 x 23 mm
Výtvarný návrh Dušan Kállay

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen Betlém s Marií, Josefem, Ježíškem a zvířátky. Tato známka byla vydána a natištěna jako součást vánoční pohlednice .

Písmeno "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.

Způsob tisku

- plnobarevný ofset s liniovou rozkresbou
- na tiskových listech je na okraji natištěn čárový kód

Poznámky

Autor liniové kresby známky: Miloš Ondráček

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2011 z 27. října 2011