Velikonoce

Velikonoce
Katalogové číslo 0677
Datum vydání 23.3.2011
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 30 mm
Výtvarný návrh Libuše a Jaromír Knotkovi

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen jeden ze symbolů Velikonoc - čerstvě vylíhnutá kuřátka.

Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Slaví se každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Radovat se tedy můžeme v březnu či dubnu. Zajímavostí je, že datum Velikonoc bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. I dnes je tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin. Obyčejný člověk si ho představí především jako den, kdy při pohledu z okna vidí děti s pomlázkou. Chodí od domu k domu a koledují malovaná vajíčka, sladkosti a další dobroty.
(Zdroj: www.velikonoce.org)

Písmeno A odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění - v současné době ve výši 10 Kč.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen zajíc, větvička kočiček a vajíčko s nalepenou poštovní známkou. Na té je pod Českou republikou nakreslen zajíc a 10 Kč. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě šedohnědé.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 3/2011 ze 17. března 2011