Vlastní známka kruhová "Z" - vzor - Jára Cimrman

Vlastní známka kruhová "Z" - vzor - Jára Cimrman
Katalogové číslo 0830
Datum vydání 26. 11. 2014
Nominální hodnota 30 Kč
Tiskové listy á 25 ks samolepících kruhových známek;
TL má velikost formátu A4 = 210 x 297 mm.
Tento TL je rozdělen na hlavní informační pole,
pole pro standardní označení TL a pole pro Vlastní známky.
Rozměr obrázku známky neuvedeno
Výtvarný návrh Jaroslav a Michal Weigelovi; grafická úprava typografie: Petr Foltera

 

Námět známky

Jedna z možných podob Járy Cimrmana – vynálezce kruhové známky

Rozměr známek:
kruhová známka má průměr 35 mm a kromě vlastní obrazové části obsahuje tzv. povinné pole s názvem státu, písmenovou hodnotou známky a mikrolinkou s textem „ČESKÁ POŠTA • VLASTNÍ ZNÁMKA“. Jednotlivé Vlastní známky (VZ) jsou odděleny speciálním zoubkovaným násekem, který je na čtyřech místech okraje známky doplněn o unikátní atypickou modifikaci, sloužící jako bezpečnostní prvek. Známky na TL jsou mezi zoubkovaným násekem odděleny průsekovou perforací pro jejich jednodušší možnost vytržení z TL.

Informační pole TL:
V hlavním informačním poli zákazníka (zadavatele) je u úvodního vydání Vlastní známky České pošty, s.p. na levé straně TL textové pole s fiktivním příběhem „Jára Cimrman – vynálezce kruhové známky“

Pole pro Vlastní známky:
U úvodního vydání Vlastní známky je 25 stejných obrazů známek, různě natočených. U zákaznických objednávek může být max. 25 různých obrazů známek na jednom TL.

Pole pro standardní označení TL:
U úvodního vydání Vlastní známky – vzoru obsahuje:
Bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL – „Vlastní známka (vzor): Jára Cimrman „Z“, a text „VZ VZOR“. U zákaznických objednávek bude pole obsahovat bezpečnostní prvek – hologram s motivem ČP, název TL (stanoví zákazník, pokud tak neučiní, doplní název Česká pošta), a text „VZ VZOR“ bude nahrazen 8 alfanumerickými znaky, z nichž první dva alfabetické znaky budou označovat iniciály produktu (VZ = Vlastní známka), další 2 alfabetické znaky budou označovat iniciály úpravy vydání (TL = tiskový list) a další 4 numerické znaky budou tvořeny pořadovým číslem objednávky.

 

Způsob tisku

plnobarevný ofset, tisk: PTC Praha a.s.

 

Poznámky

Nominále je zastoupeno písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – mimoevropské země dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 11/2014 z 19. listopadu 2014