Pražský hrad: Lucas Cranach

Pražský hrad: Lucas Cranach
Katalogové číslo 0886
Typ známky Příležitostná poštovní známka
Datum vydání 18.05.2016
Cena/nominále 38,00 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr v mm 40 x 50
Výtvarný návrh Lucas Cranach
Autor rytiny Miloš Ondráček

 

Námět

detail z fragmentu Pražského oltáře – pravá část zobrazující sv. Barboru

Lucas Cranach starší (4. října 1472 Kronach u Bamberka–16. října 1553 Výmar) byl velký německý renesanční malíř, tiskař, obchodník a přítel M. Luthera. Lucas Cranach starší prožil plodný, naplněný život. Žil v období nepokojů a rebelií, reformačního a protireformačního úsilí. Umění této doby prodělávalo neméně bouřlivé změny, za Cranachova života došlo k jistému odklonu od ideálů německé renesance a nové výtvarné vnímání světa se projevilo v podobě manýrismu. Mladý Cranach se vyučil v rytecké dílně svého otce Hanse Malera (jeho příjmení znamená malíř a označuje profesi, ne jeho původ), která tehdy realizovala významné zakázky pro okolní vesnice a města. Jistě někdy kolem roku 1495 podnikl cestu do Norimberka, kde byl celoživotně ovlivněn díly velkého německého umělce a rytce Albrechta Dürera. Mladý Cranach pak působil mezi lety 1501–1505 ve Vídni, kde se setkal s okruhem humanistických učenců z vídeňské univerzity v čele s Conradem Celtisem. Díla vzniklá během vídeňského pobytu řadí Cranacha mezi zakladatelské osobnosti takzvané Dunajské školy. Z těchto děl můžeme jmenovat například „Svatební diptych“ (Dr. Johannes Cuspinian a Anna Cuspinianová, 1502), „Sv. Jeroným jako poustevník“ (1502, Kunsthistorisches Museum, Vídeň) a „Ukřižování Krista“ z roku 1503, dnes v Alte Pinakothek, Mnichov. V roce 1505 se stává dvorním malířem a později i diplomatem saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého ve Wittenbergu, který dobře rozpoznal umělcovo nadání a rozhodl se jej podporovat. Zde, ve staroslavném Wittenbergu, také Cranach zakládá prosperující dílnu se stále vzrůstajícím počtem učedníků a pomocníků. Poslední léta svého života strávil Cranach ve Výmaru, kde také 16. října 1553 zemřel.

 

Způsob tisku

pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě okrové, červené, rubínové, šedé a černé

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 6/2016 z 26. dubna 2016