Poštovní věstník

Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE O UKONČENÍ VYDÁVÁNÍ POŠTOVNÍHO VĚSTNÍKU
V ROCE 2013 V PÍSEMNÉ PODOBĚ

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č. 221/2012 Sb., Český telekomunikační úřad oznamuje, že od 1. ledna 2013 Poštovní věstník již nebude zveřejňovat v tištěné podobě, ale pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách. Všechny výtisky i starších čísel Poštovního věstníku budou k dispozici na

 https://www.ctu.cz/aktuality/postovni-vestnik/obecne-informace.html