Kontakt

Zveme Vás na pravidelné výměnné schůzky, které se konají každou neděli

od 7.30 - 11.00 hod. v jídelně Policie ČR-správy VČ kraje.,

vchod z boku z Mánesovy ulice  -  viz. mapka.

Zároveň se zde koná každou 1. a 2. neděli odběr novinek.

e-mail: hkfilateliste@seznam.cz

Kontakt na předsedu a jednatele klubu:

Ing. Milan Šabata

Štefánikova 316/15

500 11 Hradec Králové

tel.: 728 779 098

e-mail: msabata@email.cz