Kontakt

Zveme Vás na pravidelné výměnné schůzky, které se konají každou neděli

od 7.30 - 11.00 hod. v jídelně Policie ČR-správy VČ kraje.,

vchod z boku z Mánesovy ulice  -  viz. mapka.

Zároveň se zde koná každou 1. a 2. neděli odběr novinek.

e-mail: hkfilateliste@seznam.cz

Kontakt na předsedu klubu:

Ing. Zbyněk Loučný

Skalička 33

500 03 Hradec Králové 3

tel.: 603 514 988

e-mail: zloucny@email.cz