Česká pošta slaví 25. výročí vzniku republiky poštovním aršíkem - 3. ledna 2018

07.01.2018 21:57

Česká pošta představila ve středu 3. 1. 2018 příležitostný poštovní aršík s motivy českých státních symbolů. Připomíná tak vznik České republiky, která ve své současné státoprávní podobě byla ustavena 1. 1. 1993. Poštovní aršík obsahuje dvě poštovní známky s nominální hodnotou 24 Kč, autorem jejich výtvarného návrhu je Jan Maget.

Motivem jak známek, tak i celého příležitostného poštovního aršíku jsou znaky Čech, Moravy a Slezska. Česko je vnitrozemský stát tvořený částmi historických českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje součástí zemí Koruny české. Jsou to Čechy a Morava, k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy a České Slezsko. Česká republika je mj. členem Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Evropské unie, součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru či členem Visegrádské skupiny. Česká republika má rozlohu 78 866 km2. Hlavním městem je Praha. V roce 2017 v České republice žilo přibližně 10,6 milionu obyvatel.

Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha technikou ofsetu. Hodnota jedné známky činí 24 Kč a prodává se v aršíku po dvou kusech. Vychází v nákladu 50 tisíc kusů aršíků. Zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách. Spolu se známkou vychází také tzv. obálka prvního dne vydání (FDC) s motivem české trikolory, před kterou autor Jan Maget umístil českého lva. Obálka prvního dne vydání je vytištěna technikou digitálního tisku.

 

(zdroj: cpost.cz)