Filatelistická terminologie - písmeno A

Adresa poštovní zásilky

Označení adresáta (u vrácených zásilek odesílatele), odevzdacího místa (ulice, čísla domu, poschodí a bytu; u zásilek pro výhradce odnášky „poštovní přihrádka — nikoliv poštovní schránka, u zamykatelných přihrádek i číslo této přihrádky), místa určení, dodávací pošty a poštovního směrovacího čísla; u zásilek do ciziny též země určení, státu, oblasti, departementu, kraje, okresu ap.; pro majitele přihrádky s údajem „Čase postale.

Adresát

Občan nebo organizace uvedená v adrese poštovní zásilky.

Adresní lístek

Lístek papíru s adresou nalepený celou plochou na zásilku nebo na adresní vlaječku; adresní lístek se nesmí použít u balíků s udanou cenou do ciziny (adresa se píše přímo na zásilku) a u všech zásilek s hladkým povrchem (v tom případě lze adresní lístek použít pouze na adresní vlaječce pevně připojené k takovéto zásilce).

Adresní páska

Papírová páska, do níž se vloží zasílané nebo dosílané noviny (časopisy) a na niž se napíše předplatitelova adresa.

Adresní pole

Oblast na adresní straně listovní zásilky, která je určena pro vyznačení adresy příjemce.

Aerofilatelie

Samostatný obor filatelie zabývající se shromažďováním, studiem a hodnocením filatelistického materiálu s cílem dokumentovat rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné dopravy (letecké pošty) v různých historických obdobích.

Aerofilatelistický exponát

Druh filatelistického exponátu; dokumentuje rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné přepravy (letecké pošty) a jeho významné etapy v závislosti na charakteru společensko-ekonomické formace, ekonomických a politických podmínek rozvoje společnosti, vědy a techniky; skládá se pouze z vhodného aerofilatelistického materiálu; je možno jej budovat na chronologickém principu, geografickém principu, na principu historického vývoje použitých prostředků vzdušné dopravy — holub, letadla lehčí vzduchu (balón, vzducholoď), letadla těžší vzduchu (letoun, vrtulník, větroň), raketa.

Aerofilatelistický materiál

Druh filatelistického materiálu; vhodným aerofilatelistickým materiálem jsou: letecké celistvosti, letecké poštovní známky (včetně poloúředních předchůdců), letecké celiny, letecká razítka, letecké poštovní nálepky.

Aerofilatelistická sbírka

Druh filatelistické sbírky; dokumentuje rozvoj přepravy zásilek prostředky vzdušné dopravy (letecké pošty) a jeho významné etapy; obsahuje aerofilatelistický materiál; jejím základem jsou celistvosti.

Aerogram

(francouzsky aérogramme); zvláštní zálepka, druh leteckého psaní v mezinárodním styku za snížené výplatné; zhotovena z jednoho listu zvlášť lehkého papíru, který se vyznačeným způsobem složí a zalepí; v ČSSR vydávány od 1.4. 1959 do 4. 5. 1971; výplatní hodnota 1,20 Kčs, následně 3,80 Kčs (od 1.1. 1971), prodejní cena 1,40 a 4 Kčs; obvykle natištěno upozornění: Vložíte-li do aerogramu další list nebo jakýkoliv předmět, který by zvýšil jeho váhu, bude dopraven pozemní cestou.

Záznamy: 1 - 10 ze 37
1 | 2 | 3 | 4 >>