200. výročí bitvy u Lipska

200. výročí bitvy u Lipska
Katalogové číslo 0788
Datum vydání 2. 10. 2013
Nominální hodnota 53 Kč
Tiskové listy A1
Rozměr obrázku známky 50 x 40 mm
Výtvarný návrh Zdeněk Ziegler
Rytina Václav Fajt

 

Námět známky

Známka vydána pouze v podobě aršíku, nelze objednávat známku jednotlivě.

Obraz bitvy u Lipska

Bitva u německého Lipska, která se odehrála 16. – 19. října 1813, byla největší a rozhodující bitva napoleonských válek. Stála zde proti sobě armáda francouzského císaře Napoleona a spojenecká armáda Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska. Této velkolepé bitvy se zúčastnilo celkem půl milionu vojáků a nasazeno bylo přes dva tisíce děl. Až do první světové války to byl největší válečný konflikt světa. Koaliční armáda pod vedením Karla Filipa Schwarzenberga a několika dalších vysokých šlechticů čítala přes 300 tisíc mužů. Napoleonova slabší armáda čítala téměř 200 tisíc mužů.
První den bitvy byl pro obě strany neúspěšný a skončil patem. Druhý den obě strany organizovaly přeskupení a čekaly na posily. Francouzům přišlo na pomoc 14 tisíc vojáků a spojencům 145 tisíc. Třetí den bitvy koaliční armáda zaútočila na všech frontách. Tento střet trval přes devět hodin a vyžádal si obrovské ztráty na obou stranách. Když Napoleon viděl neúspěch své armády, chystal se ustoupit přes řeku Elster. Bohužel vinou vlastních vojáků došlo k předčasnému zničení mostu, který byl jedinou možnou cestou k úniku. Zbytek přeživší armády začal prchat směrem k Francii. Krátce na to se stal Napoleon vyhnancem na ostrově Elba. Tato porážka měla katastrofální dopad na Napoleonovu nadvládu a výsledkem byla jeho definitivní porážka o dva roky později u Waterloo.
České země tuto výhru považovaly za svoji zásluhu, protože konfliktu u Lipska předcházela Napoleonova porážka u Chlumce u Ústí nad Labem. Kromě toho byl vrchní velitel spojenecké armády polní maršál Karel Filip Schwarzenberg. Ten byl považován za českého šlechtice. V žádné bitvě před tím ani potom nebylo zastoupeno tolik Čechů na vysokých velitelských postech, včetně těch nejvyšších (náčelníkem štábu byl maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče). V roce 1913 byl odhalen u Lipska Památník bitvy národů.

Způsob tisku

ocelotisk z ploché desky v barvě černé kombinovaný plnobarevným ofsetem

Známky aršíku

200. výročí bitvy u Lipska - aršík

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 11/2013 z 20. září 2013