Blahorečenie Jána Pavla II.

Blahorečenie Jána Pavla II.

Číslo emisie 496

Dátum vydania 29.04.2011

Nomin. hodnota 0.40 €

Predajná cena 0.40 €

Rozmery známky           27,2 x 34,2 mm

Forma TL                    UTL

Počet známok na TL     4

Počet známok v sérii   1

Tlačiareň                        Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Technika tlače              Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

Náklad                            100 000

Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Jozef Baláž

Rytec známky: František Horniak

 

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. Pápež Pavol VI. Karola Wojtylu 26. júna 1967 vymenoval za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.  
Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil katolíckej cirkvi nový dynamizmus.
Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Proces blahorečenia sa začal 13. mája 2005 a 14. januára 2011 pápež Benedikt XVI. podpísal dekrét jeho blahorečenia, a to hneď po tom, ako Kongregácia pre kauzy svätých potvrdila jeho prvý zázrak. Komisia potvrdila, že pápež Ján Pavol II. vyliečil francúzsku rehoľnú sestru Marie Simon-Pierre z Parkinsonovej choroby.  Benedikt XVI. určil aj dátum a miesto blahorečenia – Rím, 1. mája 2011 (nedeľa vo Veľkonočnej oktáve).
Na známke je portrét pápeža a tlačový list dopĺňa pápežská berla vo forme kríža a erb Jána Pavla II. Prítlač na FDC zobrazuje pôdorys Baziliky a Námestia sv. Petra vo Vatikáne a na pečiatke sú ruky pápeža zopnuté k modlitbe, jeho podpis a jeho heslo TOTUS TUUS – celý tvoj (Mária).


Mons.  Ján Vallo

(zdroj: www.pofis.sk)