Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava

Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava
Katalogové číslo  0844
Typ známky       Příležitostná poštovní známka
Datum vydání     15. 04. 2015
Cena/nominále   25,00 Kč
Tiskové listy       á 30 ks známek
Rozměr v mm     23 x 40
Výtvarný návrh   Marie Svobodová
Autor rytiny        Ľubomír Žálec

 

Námět

Dva kostely – velký jezuitský kostel sv. Ignáce od Carla Luraga a menší, původní starší kostel, nynější budova městské galerie „Špejchar“.

Chomutov je městem se slavnou téměř osmisetletou minulostí a bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Patří mezi významná místa severozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem s mezinárodní účastí. Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Jádro města si zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo.

Hlavní dominantou historického centra je bývalý jezuitský seminář, který dal vybudovat koncem 16. století katolický šlechtic Jiří Popel z Lobkovic na jižní straně náměstí.

Dnes prostá budova špejcharu byla prvním kostelem semináře a nyní slouží jako městská galerie s velkorysým výstavním prostorem. Vyšší kostel sv. Ignáce je obdobou stejnojmenného kostela na Karlově náměstí v Praze.

Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 2 x 2 různými kupóny.

Na prvním kuponu je secesní budova Městského divadla. Na druhém kuponu je vyobrazena drobná světská stavbička – někdy zvaná Špalíček – připnutá na gotický monument kaple sv. Kateřiny z 13. století. Na sešitku je vyobrazen kostel sv. Ignáce a městská galerie „Špejchar“.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je zobrazen dům čp. 4 na náměstí 1. máje v Chomutově. Byl zván stará radnice či solnice, někdy stará fara. Zde jednala městská rada, než se po roce 1605 přestěhovala do budovy zámku – dnešní staré radnice. Dům vznikl již na přelomu 13. a 14. století. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavohnědé. V razítku je gotické písmeno C a text: Chomutov, 15. 4. 2015.

 

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě tmavě hnědé, světle hnědé a fialové

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 4/2015 z 13. dubna 2015