EUROPA: Myslíme zeleně

EUROPA: Myslíme zeleně
Katalogové číslo 0884
Typ známky Příležitostná poštovní známka
Datum vydání 04.05.2016
Cena/nominále 27,00 Kč
Tiskové listy á 8 ks známek
Rozměr v mm 40 x 23
Výtvarný návrh Doxia Sergidou

 

Námět

Malířský váleček se šedivou barvou symbolizující znečistěné ovzduší a zelenou barvou symbolizující život a naději. Levá strana známky představuje znečištění a obrovskou katastrofu, kterou způsobují továrny, dopravní prostředky, výroba elektrické energie a neefektivní plýtvání. To také ukazuje, jak lidská činnost negativně ovlivňuje životní prostředí. Naproti tomu na pravé straně známky je zelená barva, která nám má ukázat, jak využití obnovitelných zdrojů energie a ekologické uvědomění v oblasti životního prostředí může pozitivně ovlivnit životní prostředí. To bude mít pozitivní vliv nejen na naší generaci, ale také dopomůže k tomu, aby budoucí generace mohly existovat v harmonii. Vliv našich aktivit na životní prostředí je oblast s vysokou prioritou pro evropské poštovní operátory.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně razítka prvního dne vydání. V obrazové části obálky autor zachytil lidskou tvář do podoby koruny stromu. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě zelené. V razítku ztvárnil autor splynutí stromů a člověka, kde stromy a postavy tvoří spojený řetěz a text: PRAHA, 4. 5. 2016.

Autorem návrhu obálky prvního dne a razítka je akademický malíř a grafik Pavel Sivko. Autorem rytiny obálky prvního dne je rytec Václav Fajt.

 

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 6/2016 z 26. dubna 2016