EUROPA - společné téma: pozvání do vydavatelské republiky

EUROPA - společné téma: pozvání do vydavatelské republiky
Katalogové číslo 0719
Datum vydání 2. 5. 2012
Nominální hodnota 20 Kč
Tiskové listy á 8 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Eva Hašková
Rytina Bohumil Šneider

Námět známky

PostEurop - asociace veřejných evropských poštovních operátorů - vyhlásila společným tématem známky EUROPA pro letošní rok pozvání do vydavatelské země.

Na známce je vyobrazena Staroměstská mostecká věž a Tančící dům - prolínající se historii se současností.
Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě. Stojí v Praze na Starém Městě na Křížovnickém náměstí, při pravobřežním vstupu na Karlův most, na královské cestě. Jedná se o gotickou věž, která byla zbudována nejen jako fortifikace, ale zároveň představuje i typ reprezentačního vítězného oblouku. Byla dostavěna pravděpodobně koncem 14. století. Za autora prakticky veškeré sochařské a kamenické výzdoby věže lze považovat stavitele mostu Petra Parléře. Na ochoz věže se dostaneme po 138 schodech. Výška věže činí 47 metrů nad rovinou mostu, nad hladinou Vltavy je to 57 metrů.
Tančící dům, jinak také Ginger a Fred, dokončený roku 1996, stojí v Praze na pravém břehu Vltavy, na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Jedná se o první stavbu špičkových světových architektů, která byla v hlavním městě po sametové revoluci realizována. Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové. Tančící dům navrhl Vlado Milunić spolu s Frankem O. Gehrym, kterého k projektu přizval investor. Interiéry kanceláří investora byly z části svěřeny britské architektce českého původu Evě Jiřičné. Jeho stavba rozpoutala nejrozsáhlejší veřejnou diskuzi o architektuře v Praze. Tančící dům dostal jedno z ocenění v kategorii designu v anketě amerického magazínu Time. V českém časopisu Architekt se dostal mezi pět nejvýznamnějších českých staveb 90. let. V budově, kterou financovala Nationale Niederlanden (dnes ING), jsou kanceláře, luxusní kavárna a restaurace.

Se známkou vychází obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky jsou vyobrazeny věže kostelů na Starém Městě, včetně Astronomické věže Klementina, orloje, Emauzského kostela a v popředí kostel v areálu Anežského kláštera. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavohnědé. Na razítku je stylizovaný Karlův most a text: Praha, 2. 5. 2012.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný hlubotiskem v barvách modré, červené, zelenomodré a šedozelené

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 4/2012 z 13. dubna 2012