Expo 2015 Milano

Expo 2015 Milano
Katalogové číslo 0843
Typ známky Příležitostný poštovní aršík
Datum vydání 18.03.2015
Cena/nominále 25,00 Kč
Tiskové listy A1
Rozměr v mm 50 x 40
Výtvarný návrh Adam Hoffmeister

 

Námět

Objednat lze pouze celý aršík.

Logo EXPO MILANO 2015 v kombinaci s fotografií fresky Leonarda da Vinci – Poslední večeře páně, okolí aršíku je komponováno v souladu s logem EXPA a je na něm datum 1. května • 31. října.

Tématem světové výstavy EXPO 2015 se stalo Feeding the Planet, Energy for Life (Uživit planetu, energie pro život) a je zaměřeno na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití.
Na ploše větší než 1 kilometr čtvereční se představí na 130 vystavovatelů z celého světa, světová výstava se bude konat od 1. 5. – 31. 10. 2015. Areál Expo 2015 se bude rozkládat severozápadně od Milána mezi městečky Pero a Rho. 
Stavba českého pavilonu pro světovou výstavu byla zahájena již v polovině srpna 2014. Pavilon využívá modulární výstavby, jejíž hlavní výhodou je snadná demontáž a možnost přesunu a dalšího využití i po skončení výstavy. Záměrem autorů je, aby byl tento pavilon po skončení výstavy dále využit ke stavbě mateřské školky. 
Součástí pavilonu by měl být také bazén, který symbolizuje silnou tradici v lázeňství anebo odvěkou českou touhu po moři. Návštěvníci obdrží místo informačních materiálů plavky s potiskem. To je další ekologický záměr, neboť se tím eliminuje papírový odpad z nepotřebných letáků, které brzy ztrácejí svou funkci, zatímco plavky mohou jejich majitelé používat ještě několik let po skončení výstavy. Samotná konstrukce bazénu bude po výstavě převezena do Prahy, kde oživí část břehu řeky Vltavy a tím přispěje k zatraktivnění veřejného prostoru tohoto hlavního města. 
Snaha o vytvoření takového řešení, které bude mít využití i po výstavě, vychází z osudu českého pavilonu pro EXPO v roce 1958 v Bruselu, který vytvořil jedinečný a vzácný prvek v mozaice pozoruhodných staveb moderní architektury v Praze.

 

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

Související produkty

Aršík - A0843    Expo 2015 Milano - Aršík

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 3/2015 z 26. února 2015