Franz Kafka - známkový sešitek

Franz Kafka - známkový sešitek
Katalogové číslo VZS12
Datum vydání 26. 6. 2013
Nominální hodnota 120 Kč
Tiskové listy á 6 ks výplatních známek ve formě celoplošných samolepek s oddělením formou průseku. Na zadní straně známkového sešitku je u levého okraje umístěno logo České pošty, s.p., pod ním je hologram, který slouží jako ochranný prvek, a čárový kód.
Rozměr obrázku známky 52 x 30 mm
Výtvarný návrh Marina Richterová

 

Námět známky

Motem známky je BEZPRÁVÍ – BEZČASÍ – PROMĚNA; kompozice známky je založena na strohém geometrickém modulu, který se promítá i do sešitku. Na známce je reálně vypadající brouk. Brouk, jako symbol neúprosné proměny, ne vždy k lepšímu, je zasazen do strohých, až lhostejných geometrických modulů.
Franz Kafka – pražský, německy píšící spisovatel židovského původu. Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou všeobecně považovány romány Proces, Nezvěstný (též zvaný Amerika), Zámek a povídka Proměna. Stěžejní část Kafkova díla byla za jeho života téměř neznámá, publikoval jen několik povídek. Proslulým autorem se Kafka stal až po své smrti, zejména po 2. světové válce. Dnes je řazen ke klasikům literatury 20. století a proslulým novátorem románové formy vyprávění.

Nominále je zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 g – evropské země dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – k datu vydání 20 Kč.
Cena sešitku k datu vydání: 6 x 20 Kč, tj. 120 Kč.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

Poznámky

Liniová kresba známky: Miloš Ondráček

Známky aršíku

Franz Kafka

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 8/2013 z 21. června 2013