Koně - Chlumecký palomino

Koně - Chlumecký palomino
Katalogové číslo 0787
Datum vydání 18. 9. 2013
Nominální hodnota 17 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Peter Oriešek; liniová kresba: Václav Fajt

 

Námět známky

Chlumecký palomino

Chlumecké koně z hřebčína Kinských patří k nejlepším koním chovaným v ČR. Typické je pro ně zlaté zbarvení s bílou hřívou (Palomino, Isabely nebo žluťáci). Historie chlumeckého hřebčína sahá do 17. století, kdy se koně chovali zejména pro vojenské a hospodářské účely – už tehdy zlatě zbarvení. Na přání Marie Terezie se během sedmileté války s Pruskem chov rozšířil, aby byly pokryty armádní zakázky.
V dřívějších dobách nebylo zvykem vést rodokmeny koní, to se však změnilo v roce 1832, kdy se začala psát plemenná kniha Kinských koní a od tohoto data je historie chlumeckých koní doložena také písemně.
V roce 1843 bylo vybudováno nové závodiště a o tři roky později se tu konaly první dostihy v Českém království podle anglických pravidel – vítězem se stal chlumecký hřebec Caesar. V této době byl patrný přesun od honů k překážkovým dostihům a tím byla v roce 1874 založena dlouhá tradice Velké pardubické. Z chovu koní Kinských pochází řada vítězů Velké pardubické např.: 1897, 1900 – Magyarád, 1899 – Sláva, 1931 – Pohanka, 1937 – Norma, 1966 – Nestor a mnoho dalších chlumeckých koní se na závodech umístilo mezi nejlepšími koňmi z celého světa.
Koně jsou svým charakterem, zbarvením a snadnou „jezditelností“ velmi žádaní chovateli a jezdci z celého světa. Chlumečtí koně jsou všestranně nadaní, a proto jsou použitelní od klasické drezúry přes skokové soutěže po zápřeže a honební ježdění. Často jsou sedláni jako sportovní koně pro děti.
Do České republiky je v současnosti většina plemenných hřebců dovážena a tak je světlou výjimkou vývoz chlumeckých koní do světa. Jako perličku můžeme považovat, že svého chlumeckého koně mají i v anglickém královském hřebčíně, kdy klisnu Johanku Kinskou dostala k 100. narozeninám královna matka Alžběta.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 10/2013 ze 16. srpna 2013