Krtek a raketa - známkový sešitek

Krtek a raketa - známkový sešitek
Katalogové číslo VZS11
Datum vydání 29. 5. 2013
Nominální hodnota 100 Kč
Tiskové listy á 10 ks známek v sešitku
Rozměr obrázku známky 30 x 23 mm
Výtvarný návrh Zdeněk Miler, grafická úprava: Otakar Karlas

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen Krtek letící v raketě.
V letošní emisi Dětem si připomínáme Zdeňka Milera, českého režiséra a výtvarníka animovaných filmů pro děti, autora oblíbené postavičky Krtečka. Zdeněk Miler se narodil 21. února 1921 v Kladně a zemřel 30. listopadu 2011 v Nové Vsi pod Pleší.
Svoji uměleckou činnost začal ve zlínských filmových atelierech. Od roku 1945 pracoval, pod vedením Jiřího Trnky, v barrandovském studiu Bratři v triku. Logo studia, tři kudrnatí malí kluci v námořnických tričkách, je jeho dílem. Jeho prvním samostatným dílem se stal animovaný příběh O milionáři, který ukradl slunce na námět pocházející z díla Jiřího Wolkera.
Nejvíce proslul animovaným seriálem o Krtkovi, který získal velikou oblibu. V současné době existuje přibližně padesát dílů o malém Krtečkovi. Zajímavostí je, že seriál o Krtečkovi není mluvený (s výjimkou 1. dílu – Jak krtek ke kalhotkám přišel), Krteček a jeho malí kamarádi pouze vydávají zvuky citoslovce, což jsou vlastně hlasové záznamy jeho dvou malých dcer Kateřinky a Barborky.
Svoji bohatou výtvarnou činnost rozšířil i o ilustrace dětských knížek. Ilustroval např. i Petiškova Pohádkového dědečka. Za minulého režimu pro některé práce o Krtečkovi propůjčil jméno spisovateli Ivanu Klímovi.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen Krtek stojící na zemi a obdivující raketu. Obálka je vytištěna plnobarevným ofsetem. Na razítku je silueta Krtka v raketě a text: Praha, 29. 5. 2013.

Písmeno "A" odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní - standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění - k datu vydání 10 Kč.

 

(zdroj: cpost.cz)