Lidová architektura

Lidová architektura
Katalogové číslo 0753
Datum vydání 19. 12. 2012
Nominální hodnota 5 Kč
Tiskové listy á 100 ks známek
Rozměr obrázku známky 19 x 23 mm
Výtvarný návrh Jan Kavan
Rytina

Bohumil Šneider

 

Námět známky

Na známce je vyobrazena nejvýznamnější lidová stavba v obci Bušanovice a to usedlost č. p. 27, která je umístěna v západní části návsi. Je to dílo známého lidového stavitele Jakuba Bursy. Volutový štít je zdoben v horním půlkruhovém nástavci štukovým motivem božího oka, v hlavním poli pak pro tohoto mistra typickým nápisem s citací: „STALO SE NOWEWISTAVENI ROKU LETA PANE 1847“. Průčelí domu pokračuje ohradní zdí členěnou pilastry do jednotlivých ploch pro okna branku a bránu, nad kterou je volutový nástavec v podobě menšího štítu s nikou.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách hnědé a béžové

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 11/2012 z 29. listopadu 2012