Magdalena Dobromila Rettigová (1785 - 1845)

Magdalena Dobromila Rettigová (1785 - 1845)
Katalogové číslo 0620
Datum vydání 20.1.2010
Nominální hodnota 12 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Antonín Odehnal
Rytina Jaroslav Tvrdoň

Námět známky

Magdalena Dobromila Rettigová (1785 - 1845) - podpora dívčí vzdělanosti i kuchařského umění. Rodiče Magdaleny Rettigové na děti mluvili jen německy, Magdalena teprve poté, co se, ve svých 23 letech po desetileté známosti, vdala za Jana Rettiga, začala intenzivně psát i mluvit česky. Jan Rettig byl velký vlastenec a stoupenec národního obrození, o čemž mj. svědčí i skutečnost, že si ke svým jménům přidali jména slovanská (Dobromila a Sudiprav). Magdalena přispívala do mnohých časopisů a almanachů svými povídkami. Svoje poslání ale našla až v momentě, kdy začala mladým dívkám a ženám radit, jak být dobrou hospodyní, kuchařkou a manželkou. Její obrozenecká kuchařka je jejím nejznámějším dílem, které vycházelo v obnovených nákladech více než 100 let a dodnes jsou na internetu k nalezení recepty, které jsou stále použitelné a chutné. V roce 1934 se s manželem přestěhovali do Litomyšle, kde Magdalena pořádala kulturní akce pro dámy. Magdalena měla celkem 11 dětí, ale jen 3 se dožily dospělého věku.
Na známce je vyobrazena Magdalena Rettigová s pomůckou, která symbolizuje její spisovatelské nadšení - kalamář.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce je vyobrazena konvice s hrnečkem, pero a list s textem od Rettigové pro ženy, ve kterém apeluje na nutnost vzdělání žen a jeho význam v manželství. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé.

Způsob tisku

kombinace rotačního ocelotisku s hlubotiskem v barvě purpurové, azurové, žluté a černé

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 12/2009 z 23. prosince 2009