Osobnosti - Johann Gregor Mendel (1822 - 1884)

Osobnosti - Johann Gregor Mendel (1822 - 1884)
Katalogové číslo 0716
Datum vydání 4. 4. 2012
Nominální hodnota 20 Kč
Tiskové listy 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Karel Šafář
Rytina Bohumil Šneider

 

Námět známky

Johann Gregor Mendel (20. červenec 1822, Hynčice - 6. leden 1884, Brno) byl přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. V této době v Olomouci vyučoval přírodní historii a polní hospodářství Johann Karl Nestler, významný výzkumník na poli šlechtění zvířat a rostlin, jehož výzkum šlechtění ovcí podle některých autorů ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Dalším olomouckým profesorem, který Mendela významně ovlivnil, byl Friedrich Franz. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor (řeholník většinou používá právě toto jméno na prvním místě).
Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně díky neúspěchu v přírodopisu. V letech 1851-1853 studoval Mendel matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii. V roce 1853 ukončil studium na univerzitě ve Vídni, aniž by se mu z důvodu náhlé těžké nemoci podařilo složit profesorské zkoušky. Krátce pak ještě učil jako suplent přírodopisu a fyziky na 1. německé reálce v Jánské ulici. Během studií se velmi zajímal o fyziku, matematiku a meteorologii. Díky důkladnému studiu těchto věd si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů. Toho později využil během svých pokusů s hrachem. Po smrti opata Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. Jako opat zemřel 6. ledna 1884 a je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně. Orchestr na jeho pohřbu dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen hrách. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě tmavozelené. Na razítku je kresba rostliny hrachu a text: Hynčice, 4. 4. 2012.

Způsob tisku

rotační ocelotisk v barvě tmavozelené kombinovaným hlubotiskem v barvách světlezelené, oranžové, modrofialové a fialové

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 3/2012 z 15. března 2012