Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí
Katalogové číslo 0686
Datum vydání 1.6.2011
Nominální hodnota 26 Kč
Tiskové listy á 4 ks
Rozměr obrázku známky 50 x 40 mm
Výtvarný návrh Zdeněk Ziegler
Rytina Václav Fajt

 

Námět známky

390. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Staroměstská exekuce, vykonaná 21. června 1621, byla hromadnou popravou dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání. Představovala symbolickou tečku za událostmi, které začaly druhou pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.
Poprava byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.
Místo popravy a smutný konec stavovského povstání připomínají dlažební kostky, které vyznačují prostor, kde stálo popravní lešení. Původní pódium rozmontovali a věnovali klášteru milosrdných bratří v Praze.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je zobrazena poprava katem Mydlářem. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě fialové. Na razítku je v obdélníku vyobrazen meč a text: Praha, 1. 6. 2011.

Způsob tisku

ocelotisk z plochých desek v barvě černé oceli v kombinaci s ofsetem v barvě červené

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 5/2011 ze 12. května 2011