Pražský hrad - Paolo Caliari, Veronese: Portrét zlatníka a antikváře Jakoba Königa

Pražský hrad - Paolo Caliari, Veronese: Portrét zlatníka a antikváře Jakoba Königa
Katalogové číslo 0764
Datum vydání 15. 5. 2013
Nominální hodnota 25 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Paolo Veronese
Rytina Miloš Ondráček

 

Námět známky

Obraz Portrét zlatníka a antikváře Jakoba Königa.

Paolo Veronese byl italský renesanční malíř žijící v 16. století. Paolo Caliari (též Cagliari), zvaný podle místa narození „Veronese“, byl italský malíř žijící v letech 1528 – 1588. Malovat se učil od místního mistra Antonia Badile, který vyznával konzervativnější podobu renesančního umění. Tento tradicionalizmus zůstal Paolu Veronesemu vlastním po celou dobu kariéry i po jeho přesunu do Benátek v roce 1553.
Počátky jeho benátské tvorby v letech 1555 – 1565 definuje kontrastní kompozice světla a tmy na jeho obrazech. Důkazem jsou plátna z italského kostela Svatého Sebastiána. Protiklad světlých a tmavých ploch vytváří dojem plastičnosti a je patrný zejména v nástropních malbách.
Vrcholu své tvorby dosahuje Paolo Veronese v letech 1565 – 1580, kdy se již jako uznávaný benátský malíř věnuje umírněnějším kompozicím. Z tohoto období pochází i obraz vystavený v Obrazárně Pražského hradu, který zachycuje podobu německého zlatníka Jakoba Königa působícího v Itálii ve službách císaře Rudolfa II.
Již za svého života byl řazen do trojice největších malířů své doby, kdy Tizian maloval svá hluboce spirituální díla, Tintoretto ztělesňoval základy manýrismu a Veronese byl posledním malířem slavnostního života v Benátkách. Jeho dekorativní barevnost je patrná v 18. století v malbě G. B. Tiepolla či v obrazech P. P. Rubense a pro současnost ho znovu objevil v 19. století P. Cézanne.
Touto známkou pokračuje znovuobnovená emise Pražský hrad.

Způsob tisku

pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černé, okrové, červené, hnědé a modré

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 5/2013 z 9. května 2013