Pražský hrad - Tintoretto

Pražský hrad - Tintoretto
Katalogové číslo 0721
Datum vydání 16. 5. 2012
Nominální hodnota 30 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek
Rozměr obrázku známky 40 x 50 mm
Výtvarný návrh Tintoretto (Jacopo Comin)
Rytina Miloš Ondráček

Námět známky

Na známce je vyobrazen obraz Bičování Krista.

Pražský hrad - odvěký symbol českého státu - je nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Byl založen pravděpodobně již kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů - od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století, zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období tzv. první republiky po nejnovější úpravy z konce XX. století.
V obrazárně Pražského hradu se nachází sbírka výtvarného umění, která obsahuje téměř čtyři tisíce obrazů, kreseb a grafik různého stáří a kvality. Mezi obrazy, historicky spjatými se starou obrazárnou Pražského hradu, jsou významné práce proslulých umělců. Nejvíce je obvykle ceněna Tizianova Toaleta mladé ženy, Rubensovo Shromáždění olympských bohů nebo Tintorettovo Bičování Krista. Výřez z posledně jmenovaného obrazu od Tintoretta (vlastním jménem Jacopo Comin, též zvaný Robusti) byl vybrán jako námět poštovní známky v rámci obnovené emise s tematikou umění na Pražském hradě.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je postava ženy z Tintorettova obrazu Zvěstování. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě šedomodré. Na razítku je v kružnici detail rámu obrazu Bičování Krista a text: Praha, 16. 5. 2012.

Způsob tisku

ocelotisk z plochých desek v barvách okrové, růžové, světlehnědé, šedé a černé

 

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 5/2012 z 11. května 2012