Společné vydání s Lucemburskem: 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn

Společné vydání s Lucemburskem: 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn
Katalogové číslo 0636
Datum vydání 16.6.2010
Nominální hodnota 17 Kč
Tiskové listy á 5 ks známek + 4 kupony
Rozměr obrázku známky 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Karel Zeman
Rytina Jaroslav Tvrdoň

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen Jan Lucemburský a jeho manželka Eliška Přemyslovna spolu se znaky Lucemburska a Čech. Na kuponu k této známce jsou vyobrazeny motivy z pečetí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, které jsou spojeny zlatými snubními kroužky, jakožto výraz spojení dvou královských rodů. Na lucemburské známce je stejný motiv jako na české. Nominální hodnota Lucemburské známky je 0,70 Eur.
Tato společná česko-lucemburská emise s vyobrazením Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny je vydávána k oslavám 700 let od nástupu dynastie Lucemburků na český trůn. Eliška Přemyslovna byla jednou ze tří dcer Guty Habsburské a krále Václava II. V dětském věku zažila smrt rodičů. Její bratr Václav III. byl roku 1306 zavražděn a Dynastie Přemyslovců vymřela po meči. V roce 1309 jí byl vybrán za manžela Jan Lucemburský - syn říšskoněmeckého panovníka Jindřicha VII. Okázalá svatba proběhla v roce 1310 ve Špýru, korunováni byli v roce 1311 na Pražském hradě. Mladému panovníkovi se vládnutí v Čechách příliš nedařilo, ale v evropském měřítku měl větší úspěchy. Svého syna oženil se sestrou následníka francouzského trůnu Blankou z Valois. V roce 1322 si upevnil i pozice v českých zemích, kdy se mu podařilo získat Chebsko a o několik let později připojil ke svému území i Horní Lužici a Vratislav. Po vypuknutí stoleté války vystupoval po boku francouzského krále Filipa VI. Jan Lucemburský byl tou dobou již zcela slepý, a přesto hrdinně bojoval v první velké bitvě stoleté války - bitvy u Kresčaku. Zde padl s mečem v ruce v hrdinném boji připoután na koni řetězy mezi dva další rytíře. Lucemburská dynastie vládla v českém království v letech 1310 - 1437.

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání a příležitostné razítko. Na obálce je stylisticky vyobrazen Jan Lucemburský ve zbroji jako český kurfiřt, předlohou pro FDC byla socha, která se nachází v Zemském muzeu v německé Mohuči. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé.

Lucemburkové - UTL

Lucemburkové - UTL

 

Způsob tisku

Známka: rotační ocelotisk v barvě černé s iridiovým leskem kombinovaný hlubotiskem v barvě modré, červené a oranžové
Kupon: rotační ocelotisk v barvě černé s iridiovým leskem kombinovaný hlubotiskem v barvě žluté a oranžové

 

(zdroj www.cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 06/2010 z 10. června 2010