Sv. Václav

Sv. Václav
Katalogové číslo 0724
Datum vydání 6. 6. 2012
Nominální hodnota 10 Kč
Tiskové listy á 40 ks známek
Rozměr obrázku známky 33 x 26 mm
Výtvarný návrh Jan Kavan

 

Námět známky

Na známce je vyobrazen pomník sv. Václava, symbol české státnosti od J. V. Myslbeka, v pozadí s trikolorou.

Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.
Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v Písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.
Svatováclavské milénium bylo slaveno za První republiky při slavnostním otevření dostavěné katedrály v roce 1929 za účasti prezidenta T. G. Masaryka a arcibiskupa Pražského Františka Kordače.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen sv. Václav a text: Nedej zahynouti nám i budoucím. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v barvě zelenohnědé. Na razítku je v kružnici vyobrazena silueta sv. Václava a text: Praha, 6. 6. 2012.

Způsob tisku

plnobarevný ofset

Poznámky

Autor liniové rozkresby a FDC: Václav Fajt

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 5/2012 z 11. května 2012