Sv. Václav

Sv. Václav
Katalogové číslo 0772
Datum vydání 31. 7. 2013
Nominální hodnota 13 Kč
Tiskové listy á 100 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 19 mm
Výtvarný návrh

Jan Kavan

 

Námět známky

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.
Byl vychováván svou babičkou sv. Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v Písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost, vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku.

(shodný obraz známky se samolepící písmenovou známkou „A“, která vyšla v r. 2012)

Způsob tisku

plnobarevný ofset s liniovou kresbou

Poznámky

Autor liniové kresby: Václav Fajt

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 9/2013 z 19. července 2013