Světový den pošty

Světový den pošty
Katalogové číslo 0698
Datum vydání 5.10.2011
Nominální hodnota 21 Kč
Tiskové listy á 35 ks známek
Rozměr obrázku známky 33 x 33 mm
Výtvarný návrh Dušan Kállay

 

Námět známky

Na známce je vyobrazena zeměkoule a okolo ní poletující poštovní holubi držící dopisy. Nahoře leží poštovní skřítek troubící na trubku.

Světový den pošty, každoročně připadá na 9. říjen, tedy den kdy v roce 1874 vznikla Světová poštovní unie - SPU (Universal postal union - UPU). Byla založena ve švýcarském Bernu původně jako tzv. Generální poštovní unie. Jejím hlavním cílem bylo a stále je zabezpečit rozvoj mezinárodního poštovního spojení a sjednocovat podmínky pro mezinárodní poštovní přepravu. Základními smluvními dokumenty SPU jsou Akta obsahující pravidla pro mezinárodní poštovní služby.
Nejvyšším orgánem SPU je Světový poštovní kongres, který se schází minimálně jednou za čtyři roky a provádí změny Akt SPU. V období mezi kongresy řídí SPU Administrativní rada složená ze 41 členských zemí, Rady poštovního provozu a Poradního výboru. Sekretariát SPU se nazývá Mezinárodní úřad. V jeho čele stojí volený generální ředitel. V současnosti to je Edouard Dayan z Francie. Jednacím jazykem SPU je francouzština. SPU v současné době sdružuje 191 členských zemí. Do její působnosti patří více než 5 milionů pracovníků na více než 660 tisících poštovních provozovnách. Poslední z Kongresů SPU se uskutečnil v roce 2008 ve Švýcarsku. Se svou celosvětovou sítí může poštovní sektor sehrát důležitou roli na cestě k informační společnosti. Poštovní provozovny v mnoha zemích již nejsou jen místem, kde je možno podat nebo převzít poštovní zásilku, ale stále častěji nabízí i moderní elektronické a finanční služby. V řadě, zejména rozvojových, zemí pak vlády, mezinárodní organizace i soukromá sféra využívají poštovní sektor jako vhodný prostředek pro přístup veřejnosti k novým informačním a komunikačním technologiím jako jsou internet, elektronická pošta apod. S potěšením je možno konstatovat, že Česká pošta, s.p. v tomto vývoji nezaostává. Do portfolia jejích služeb tak patří i služby spojené s elektronickým bankovnictvím, hybridní poštou, registrovanou elektronickou poštou, do skupiny služeb e-governmentu patřící provozování informačního systému centrální adresy a nejnověji i provoz certifikační autority PostSignum QCA.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen poštovní skřítek sedící na okřídleném koni letícím v oblacích. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černofialové. Na razítku jsou dvě propletené poštovní trubky a text: Praha, 5. 10. 2011.

Způsob tisku

plnobarevný ofset s liniovou kresbou

Poznámky

liniová kresba a rytina FDC - Miloš Ondráček

 

(zdroj: cpost.cz)

Vydání poštovní známky bylo zveřejněno v

Poštovním věstníku, částka 9/2011 z 30. září 2011